Tłumacz Migam

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w Rozprzy

Z inicjatywy LGD zorganizowano spotkanie informacyjno-konsultacyjne w Domu Weselnym "Maxim" w Rozprzy w dniu 30.06.2020r, podczas którego w formie prezentacji multimedialnej omówione zostały informacje na temat etapu realizacji LSR oraz prezentacja projektów realizowanych i zrealizowanych przez Stowarzyszenie a także o możliwościach dalszego aplikowania. Podczas spotkania osoby zainteresowane mogły zadawać pytania, wymieniać poglądy i wyrażać swoje opinie.

Info: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "BUD-UJ RAZEM"