Tłumacz Migam

Umowa na dofinansowanie budowy drogi w Gieskach podpisana

We wtorek 30.06.2020 r. wójt gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk przy kontrasygnacie skarbnika Bogdana Góreckiego podpisali umowę z Grzegorzem Schreiberem – marszałkiem województwa Łódzkiego na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Kwota jaką przyznano gminie Rozprza wynosi 524 010 zł i zostanie ona przeznaczona na budowę drogi w miejscowości Gieski – odcinek około 1.34 km.

Termin zakończenia robót i złożenia dokumentów rozliczeniowych ma nastąpić do 31 października 2020 r.