Tłumacz Migam

Prace porządkowe w Gmina Rozprza trwają.

W minionym tygodniu na terenie naszej Gminy zostało wykonane między innymi:
- odmalowana została sala w Rajsku Dużym,
- naprawiony został podjazd do Ośrodka Zdrowia w Rozprzy,
- zainstalowany został piłko chwyt na boisku w Łochyńsku,
- wymieniony został uszkodzony znak na skrzyżowaniu w Rajsku Dużym,
- trwa bieżące wykaszanie dróg gminnych i powiatowych, placów oraz boisk sportowych,
- naprawa oraz przepychanie zapchanych przepustów.

O dalszych pracach i ich postępie będziemy informować na bieżąco.