Tłumacz Migam

Porozumienie z WOPR podpisane

10 czerwca 2020 r. w Urzędzie Gminy w Rozprzy zostało podpisane porozumienie pomiędzy wójtem gminy Rozprza Januszem Jędrzejczykiem, wójtem gminy Gorzkowice Alojzym Włodarczykiem, wójtem gminy Łęki Szlacheckie Piotrem Łącznym a przedstawicielami rejonowego WOPR w Piotrkowie Trybunalskim – Prezesem Rejonowym WOPR Leszkiem Ciechanowskim oraz Wiceprezesem do spraw szkolenia Rejonowego WOPR w Piotrkowie Trybunalskim Januszem Ciechanowskim.

Porozumienie to ma na celu zapewnienie oraz poprawę bezpieczeństwa osób przebywających na obszarze zbiornika wodnego – Zalew Cieszanowicki, w ramach którego WOPR realizować będzie działania związane z organizowaniem pomocy oraz ratowaniem osób, które uległy wypadkowi, lub będą narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym zbiornika w terminie od dnia 22 czerwca 2020 r. do 30 września 2020 r.

Bezpieczeństwo naszych mieszkańców jest sprawą priorytetową, a dzięki pomocy WOPR będziemy mogli czuć się dużo bezpieczniej nad wodą przy zbiorniku Cieszanowice. Należy jednak pamiętać o zdrowym rozsądku i o niebezpieczeństwach jakie mogą nas spotkać podczas kąpieli.” – mówi wójt gminy Rozprza – Janusz Jędrzejczyk.