Tłumacz Migam

Prace porządkowe w gminie Rozprza idą pełną parą.

W ostatnich tygodniach rozpoczęły się prace porządkowe na terenie gminy Rozprza. W tym czasie zostały odmalowane i odnowione wiaty przystankowe. Ponadto rozpoczęły się remonty cząstkowe nawierzchni drogowych, remontowane są chodniki i pobocza oraz  elementy pozwalające na skuteczne odwodnienie dróg – czyszczenie rowów oraz przepustów. Na bieżąco wymieniane jest też uszkodzone oraz uzupełniane brakujące oznakowanie pionowe. W chwili obecnej rozpoczęło się koszenie poboczy na terenie gminy, które będzie wykonywane sukcesywnie.

W najbliższym czasie będą wykaszane pobocza przy drogach gminnych i powiatowych m. in. w:

  • Łochyńsko – Rajsko Duże – Rajsko Małe do drogi powiatowej 1515E,
  • Bryszki – Rajsko Małe,
  • Łochyńsko – Zmożna Wola,
  • Stara Wieś – Białocin,
  • Droga powiatowa Mierzyn – Mierzyn Grobla.

O dalszym postępie prac będziemy informować na bieżąco.

 

                                                                                                     Wójt Gminy Rozprza

                                                                                                    /-/ Janusz Jędrzejczyk