Tłumacz Migam

Co zrobić ze zużytymi maseczkami i rękawiczkami w czasie pandemii COVID-19?

Aktualna sytuacja epidemiologiczna w związku z zakażeniem COVID-19 wiąże się m.in. z koniecznością używania w życiu codziennym środków ochrony osobistej w postaci  maseczek i rękawiczek.

Celem stosowania środków ochrony osobistej jest zapobieganie szerzeniu się pandemii. Wyrzucone w nieodpowiednim miejscu stanowią zarówno zanieczyszczenie środowiska jak i zagrożenie rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Zgodnie z wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywołaną przez niego chorobę COVID-19 zużyte środki zapobiegawcze powinny być usuwane do worków/pojemników na odpady zmieszane.

94701478_2496783327282260_8628351081597894656_o.jpeg