Tłumacz Migam

Gmina Rozprza zakupiła pierwszą partię laptopów wraz z oprogramowaniem, niezbędnych do zdalnego nauczania.

Gmina Rozprza zakupiła pierwszą partię laptopów wraz z oprogramowaniem, niezbędnych do zdalnego nauczania. Działanie to jest odpowiedzią na program, który w kwietniu uruchomiło Ministerstwo Cyfryzacji „Zdalna Szkoła“.

Projekt umożliwił samorządom zakup komputerów lub tabletów do szkół ze środków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Program co ważne dla naszego samorządu nie przewidywał konieczności wkładu własnego ze strony samorządu. Na zakup sprzętu można wydać od 35 tysięcy do 100 tysięcy złotych w zależności od liczby uczniów w określonej gminie lub powiecie. Gmina Rozprza pozyskała na ten cel 69.990,00 zł i zakupiła 30 laptopów z systemem operacyjnym oraz pakietem biurowym.

Jest to sprzęt, który ma ułatwić uczniom naukę na odległość. Wprowadzenie stanu epidemii wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć lekcyjnych. Uczniowie nie zasiadają dziś do szkolnych ławek tylko przed komputerami mówi wójt Janusz Jędrzejczyk.

Niestety nie wszyscy posiadają taki sprzęt. Obecnie w ramach trzech projektów pozyskujemy środki na laptopy. Docelowo w ramach wszystkich programów gmina zakupi 78 laptopów dla uczniów i nauczycieli za kwotę ponad 210 tyś zł. Laptopy trafią do szkół na ternie Gminy a następnie  Dyrektorzy użyczą sprzęt zakwalifikowanym uczniom i nauczycielom. – kontynuuje wójt.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata ‪2014-2020‬.