Tłumacz Migam

Umowa z wykonawcą na budowę kanalizacji w Rozprzy podpisana.

We wtorek 19 maja 2020 r. wójt gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk oraz Bogdan Górecki - skarbnik gminy Rozprza podpisali z firmą KAŹMIERCZAK Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych umowę na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Rozprzy.
Gmina Rozprza na zadanie "Budowę kanalizacji sanitarnej z odejściami bocznymi i przyłączami kanalizacji sanitarnej w m. Rozprza" otrzymała dofinansowanie w wysokości ‪927.977,00 zł. w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata ‪2014-2020..

W ramach operacji w Rozprzy w latach ‪2020-2021 zostanie wybudowana kanalizacja wraz z przyłączami o łącznej długości 1947,6 m.
Staramy się szukać środków i w miarę możliwości rozbudowujemy gminną sieć kanalizacji sanitarnej – mówi Janusz Jędrzejczyk wójt Gminy Rozprza.

W realizowanym projekcie wyszliśmy naprzeciw mieszkańcom i zdecydowaliśmy się również na budowę 32 szt. najdłuższych przyłączy, które będą zakończone studzienką. W tym przypadku odległości budynków od sieci są tak duże ze w projekcie ujęta jest budowa przyłączy o długości prawie 1 km – kontynuuje wójt.

98597003_2519794454981147_4186854941865803776_o.jpeg