Tłumacz Migam

4 maja – Międzynarodowy Dzień Strażaka.

Jak co roku 4 maja obchodzimy w Kościele katolickim wspomnienie Świętego Floriana, które jest zarazem Międzynarodowym Dniem Strażaka.

W tym roku uroczystości związane z Obchodami Dnia Strażaka miały szczególny charakter ze względu na pandemię wirusa COVID-19. Z uwagi na obowiązujące obostrzenia, w imieniu wójta gminy Rozprza Janusza Jędrzejczyka oraz przewodniczącej Rady Gminy Rozprza Agaty Bartkowskiej, kwiaty pod tablicą upamiętniającą zasługi strażackie przy strażnicy OSP Niechcice w skromnej delegacji  złożył  Artur Cubała, prezes Gminnego Związku OSP RP w Rozprzy, Prezes OSP Niechcice druh Marek Rakoczy oraz Komendant gminny druh Artur Kropiś.

Wszystkim druhnom i druhom Ochotniczych Straży Pożarnych, druhnom i druhom Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz ich rodzinom składamy życzenia pomyślności zarówno na polu zawodowym, jak i prywatnym.

Dziękujemy również za trud, poświęcenie i pomoc wszystkim potrzebującym w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.

Bogu na chwałę, ludziom na ratunek.