Tłumacz Migam

Komunikat dotyczący planu otwarcia w najbliższych dniach Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprzy

W związku z ustalonym na 4 maja wejściem w życie kolejnego etapu znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19 informujemy, że jesteśmy w trakcie przygotowań związanych z dostosowaniem naszych placówek bibliotecznych w nowym reżimie sanitarnym. O dokładnej dacie wznowienia działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprzy oraz nowych zasadach udostępniania zbiorów poinformujemy w najbliższych dniach.

Rząd uchylił zakaz działania bibliotek zaznaczając, że: „Instytucje kultury będą otwierane stopniowo i w różnym czasie. O konkretnym terminie decydować będzie organ prowadzący daną placówkę po konsultacji z powiatową stacją sanitarno - epidemiologiczną.”

Gminna Biblioteka Publiczna w Rozprzy podjęła niezbędne kroki w celu zapewnienia czytelnikom i pracownikom środków bezpieczeństwa. Po przeprowadzeniu wymaganych konsultacji biblioteka zostanie niezwłocznie otwarta.

komunikat.png