Tłumacz Migam

KOMUNIKAT W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA URZĘDU GMINY w ROZPRZY

KOMUNIKAT W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA URZĘDU GMINY w ROZPRZY

Rozporządzenie Rady Ministrów z dniem 22 kwietnia 2020 r. wprowadziło katalog zadań urzędów gmin, niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom w okresie epidemii.

Zaliczono do nich:

  • rejestrację stanu cywilnego;
  • ewidencję ludności i dowodów osobistych;
  • pomoc społeczną;
  • świadczenie usług komunalnych;
  • administrację architektoniczno-budowlaną (decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego);
  • wydawanie dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych;
  • ochronę środowiska (decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, decyzje zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów).

Urząd Gminy w Rozprzy uprzejmie informuje, że załatwianie wyżej wymienionych spraw nadal będzie się odbywać z wyłączeniem bezpośredniej obsługi. W holu Urzędu Gminy utworzony jest  Punkt Obsługi Klienta, w którym można uzyskać niezbędne informacje, a także pobrać papierowe druki.

W kontaktach z pracownikami Urzędu Gminy zalecamy przesyłanie dokumentów poprzez:

  • pocztę elektroniczną,
  • za pośrednictwem platformy e-PUAP,
  • tradycyjną pocztą.

Możliwe jest także złożenie dokumentów w specjalnej skrzynce, ustawionej w Punkcie Obsługi Klienta. Gotowe formularze i druki w wersji elektronicznej znajdują się na stronie www.rozprza.pl.

Sprawy z zakresu rejestracji stanu cywilnego realizowane są na bieżąco. W przypadku spraw związanych z ewidencją ludności i obsługą dowodów osobistych, wymagających osobistego złożenia bądź odbioru dokumentów, termin bezpośredniej wizyty należy wcześniej ustalić telefonicznie (nr tel. 44 649 61 08 wew. 21 lub wew. 22).