Tłumacz Migam

K O M U N I K A TKomisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskimz dnia 17 kwietnia 2020 r.