Tłumacz Migam

Informacja Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń do OKW przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych lub osoby upoważnione

Informacja Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń do OKW przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych lub osoby upoważnione.jpeg

Informacja o sposobie dokonywania dodatkowych złoszeń do OKW przez pełnomocników komitetów wyborczych lub osoby upoważnione.jpeg