Ogłoszenie dotyczące przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków OKW