Tłumacz Migam

14 kwietnia Świętem Chrztu Polski - Wszyscy wywieśmy flagę.

SwietoChrztuPlakatWywiesFlage1404.jpeg