Tłumacz Migam

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dotycząca budowy obwodnicy Rozprzy wydana.