Tłumacz Migam

Zarządzenie Wójta Gminy Rozprza w sprawie szczególnych form udzielania pomocy dla społeczności lokalnej Gminy Rozprza