Tłumacz Migam

Informacja dotycząca uczniów z terenu gminy Rozprza

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach zachęcamy uczniów, aby w najbliższym czasie korzystali z materiałów do samodzielnej pracy w domu.

Materiały te zostały przygotowane przez nauczycieli wszystkich szkół prowadzonych przez Gminę Rozprzę. Aby skorzystać z tych materiałów należy zalogować się na stronach poszczególnych szkół i odpowiednio klas.

 Szczególnie prosimy uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznych egzaminów ósmoklasisty żeby podeszli bardzo poważnie do takiego charakteru pracy.

Ponadto zachęcamy do korzystania z bezpłatnych, dostępnych w Internecie narzędzi i materiałów edukacyjnych, również na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej www.men.gov.pl.