Działalnśość gospodarcza, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, dofinansowanie kosztów kształcenie młodocianych pracowników