Tłumacz Migam

KONCERT ORKIESTRY DĘTEJ PRZY OSP W LONGINÓWCE z okazji ŚWIĘTEJ CECYLII

 

Święta Cecylia jest patronką chórzystów, lutników, muzyków, organistów oraz zespołów wokalno-muzycznych. Na tę okoliczność co roku przez Orkiestrę Dętą przy OSP w Longinówce organizowany jest koncert ku czci patronki muzyki kościelnej. Tegoroczna ceremonia odbyła się 16 listopada br. w Parafii Opieki Świętego Józefa, Świętej Marii Magdaleny i Aniołów Stróżów w Milejowie. Koncert Orkiestry został poprzedzony mszą świętą odprawioną przez Proboszcza ks. Piotra Szubskiego. 

Piękny koncert Orkiestry, kościół wypełniony wiernymi i muzyka, którą słychać było za murami kościoła nadała wyjątkowy charakter uroczystości, która połączona została z 10-leciem dyrygentury Grzegorza Konopki - Kapelmistrza Orkiestry Dętej.

img_3096.jpeg

Janusz Jędrzejczyk Wójt Gminy Rozprza oraz Tomasz Gemel Przewodniczący Rady Gminy Rozprza wręczyli na ręce Grzegorza Konopki kwiaty i deskę z życzeniami jednocześnie dziękując za artystyczną aktywność, dzięki której Rozprza pozostaje gminą skupiającą twórcze środowisko muzyczne i życząc by miłość do muzyki pozostała w sercu kapelmistrza na zawsze, a w nas pozostawiała niezapomniane chwile podczas słuchania koncertów orkiestry. Władze samorządowe reprezentowali również Artur Cubała zastępca wójta gminy Rozprza, Bożena Nagrodzka sekretarz gminy oraz Bogdan Górecki skarbnik gminy Rozprza.

img_3137.jpeg

 

 

 
Galeria