Tłumacz Migam

Komunikat - Od poniedziałku 4 maja 2020 r. Urząd Gminy w Rozprzy oraz Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy przywracają możliwość zapłaty w kasie gotówką.

Od poniedziałku 4 maja 2020 r. Urząd Gminy w Rozprzy oraz Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy przywracają możliwość zapłaty w kasie gotówką. Kasa w UG i ZGKG będzie czynna w godzinach 8.00 – 12.00.

Jednocześnie zachęcamy wszystkich mieszkańców do dokonywania płatności przelewem na niżej wymienione rachunki:

Podatki i inne opłaty:    11 8973 0003 0010 0000 0286 0021

Opłaty za odpady komunalne: 51 8973 0003 0010 0000 0286 0174

 

Ponadto informujemy, że załatwianie spraw urzędowych nadal będzie się odbywać z wyłączeniem bezpośredniej obsługi. W holu Urzędu Gminy utworzony jest  Punkt Obsługi Klienta, w którym można uzyskać niezbędne informacje, a także pobrać papierowe druki.

W kontaktach z pracownikami Urzędu Gminy i pracownikami jednostek organizacyjnych zalecamy przesyłanie dokumentów poprzez pocztę elektroniczną, za pośrednictwem platformy e-PUAP lub tradycyjną pocztą.

Urząd Gminy w Rozprzy

tel. (44) 649 61 08

e-mail:

Ośrodek Pomocy Społecznej

tel. (44) 615 80 66

e-mail:

Zakład Gospodarki Komunalnej

tel. (44) 615 80 93

e-mail:

Gminna Biblioteka Publiczna

tel. (44) 755 70 22

e-mail:

Możliwe jest także złożenie dokumentów w specjalnej skrzynce, ustawionej w Punkcie Obsługi Klienta. Gotowe formularze i druki w wersji elektronicznej znajdują się na stronie www.rozprza.pl.

Sprawy z zakresu rejestracji stanu cywilnego realizowane są na bieżąco. W przypadku spraw związanych z ewidencją ludności i obsługą dowodów osobistych, wymagających osobistego złożenia bądź odbioru dokumentów, termin bezpośredniej wizyty należy wcześniej ustalić telefonicznie (nr tel. 44 649 61 08 wew. 21 lub wew. 22).

IMG_6169.jpeg