Tłumacz Migam

Burmistrz Zelowa zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym na kartę pocztową

Burmistrz Zelowa zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym na kartę pocztową, której grafika ukazywać będzie gminę Zelów jako miejsce łączące wiele wyznań i kultur.

Celem konkursu jest m.in. budowanie postaw wzajemnej tolerancji i zrozumienia.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

a) kategoria I -uczniowie szkół podstawowych

b) kategoria II -uczniowie szkół ponadpodstawowych i dorośli.

Spośród nadesłanych prac komisja konkursowa wybierze 4, które zostaną wydane w formie karty pocztowej, na rewersie której zostaną podane dane laureata pracy tj. imię, nazwisko i nazwa miejscowości z której pochodzi praca. Na prace czekamy do 2 kwietnia br. Prace z niezbędnymi załącznikami można przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów lub złożyć osobiście w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Zelowie. Na przesyłce należy umieścić napis: Konkurs:„Gmina Zelów –wielowyznaniowy dialog jedności”.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursie. Więcej informacji w regulaminie konkursu na stronie internetowej http://zelow.pl/pl/news/og%C3%B3lnopolski-konkurs-plastyczny lub pod numerem tel. 44 634 10 00.

plakat konkurs wielowyznaniowy dialog jedności.jpeg

PDFregulamin_0.pdf (133,30KB)

PDFzalacznik_nr_1_do_regulaminu.docx.pdf (105,87KB)

PDFzalacznik_nr_2_do_regulaminu.pdf (136,98KB)

PDFzalacznik_nr_3_do_regulaminu.pdf (138,76KB)