Tłumacz Migam

umowa na DOFINANSOWANIE NA KANALIZACJĘ W ROZPRZY oficjalnie podpisana

W dniu 3 marca 2020r.  Janusz Jędrzejczyk – Wójt Gminy Rozprza oraz Bogdan Górecki- Skarbnik Gminy Rozprza podpisali z Zarządem Województwa Łódzkiego umowę o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Dzięki dobrze przygotowanemu wnioskowi o przyznanie pomocy, Gmina Rozprza otrzymała dofinansowanie w wysokości 927.977,00 zł na "Budowę kanalizacji sanitarnej z odejściami bocznymi i przyłączami kanalizacji sanitarnej w m. Rozprza".
W ramach operacji w latach 2020-2021 zostanie wybudowana kanalizacja wraz z przyłączami o łącznej długości 1947,6 m.
W trosce o środowisko naturalne staramy się szukać środków i w miarę możliwości rozbudowujemy gminną sieć kanalizacji sanitarnej – mówi Janusz Jędrzejczyk wójt Gminy Rozprza.  W realizowanym projekcie wyszliśmy naprzeciw mieszkańcom i zdecydowaliśmy się również na budowę 32 szt. najdłuższych przyłączy, które będą zakończone studzienką. W tym przypadku odległości budynków od sieci są tak duże ze w projekcie ujęta jest budowa przyłączy o długości prawie 1 km – kontynuuje wójt.