Tłumacz Migam

Dofinansowanie na kanalizacę w Rozprzy

W dniu 24 lutego 2020r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął zaktualizowaną listę operacji wskazującą wnioski, które spełniły warunki przyznania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Dzięki dobrze przygotowanemu wnioskowi o przyznanie pomocy, Gmina Rozprza znalazł się na 27 miejscu i otrzyma dofinansowanie w wysokości 927.977,00 zł na "Budowę kanalizacji sanitarnej z odejściami bocznymi i przyłączami kanalizacji sanitarnej w m. Rozprza".

87268718_2442185156075411_6287652888063770624_o.jpeg

PDF2020-02-24_lista_operacji_wod-kan.pdf (233,58KB)

https://www.lodzkie.pl/prow/archiwum-aktualno%C5%9Bci/lista-operacji-wskazuj%C4%85ca-wnioski,-kt%C3%B3re-spe%C5%82ni%C5%82y-warunki-przyznania-pomocy-dla-operacji-typu-%E2%80%9Egospodarka-wodno-%C5%9Bciekowa%E2%80%9D-w-ramach-prow-2014-2020