Tłumacz Migam

Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej w Niechcicach

W niedzielę 16 lutego 2020 r. w Szkole Podstawowej w Niechcicach odbył się turniej wiedzy pożarniczej na szczeblu gminnym. Ma on na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród  dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą, poznawania tradycji, historii i organizacji ochrony przeciwpożarowej.

Gminne eliminacje rozgrywano w trzech grupach wiekowych.:

W I grupie wiekowej -  uczniowie  klas I – VI szkół podstawowych udział wzięło 33 uczestników. Po testach pisemnych i rozgrywkach finałowych kolejność miejsc przedstawia się następująco:

  1. Lena Olczyk – OSP Rajsko Małe
  2. Jakub Sosnowski – OSP Straszów
  3. Michał Wnuk – OSP Milejowiec

W II grupie wiekowej - uczniowie klas VII i VIII udział wzięło 29 uczestników. Kolejność miejsc przedstawia się następująco:

  1. Szymon Traliński – OSP Rajsko Małe
  2. Maksymilian Kropiś – OSP Niechcice
  3. Anastazja Cubała – OSP Mierzyn

W III grupie wiekowej - uczniowie szkół ponadpodstawowych  udział wzięło 38 uczestników. Kolejność miejsc przedstawia się następująco:

  1. Zuzanna Antosik – OSP Łazy Duże
  2. Magdalena Olczyk – OSP Stara Wieś
  3. Julia Kowalczyk – OSP Cekanów

Zwycięscy otrzymali dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminę Rozprza w postaci: głośników bluetooth, smartwatchy i słuchawek. Natomiast zdobywcy pierwszego miejsca w każdej z kategorii reprezentować będą Gminę Rozprza na powiatach eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Wręczenia nagród dokonał  zastępca wójta, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału  Gminnego Związku OSP w Rozprzy - Artur Cubała, wiceprezes Andrzej Matuszczyk, a także Komendant Gminny OSP – Artur Kropiś wraz z zastępcą – Krzysztofem Krasoniem. Organizatorzy Turnieju dziękują serdecznie dyrektorowi SP. w Niechcicach Panu Michałowi Lachecie za okazaną pomoc oraz przygotowanie szkoły do przeprowadzenia konkursu.

Podziękowania składamy również wszystkim kierownikom i opiekunom za trud i pracę włożoną w przygotowanie młodzieży do turnieju.