Tłumacz Migam

Nowy posterunek Policji w Rozprzy uroczyście otwarty.

W poniedziałek 10 lutego 2020 r. o godzinie 11.00 na ulicy Sportowej 13 w Rozprzy miała miejsce uroczystość otwarcia nowo powstałego Posterunku Policji. Poprzedni posterunek funkcjonował od grudnia 2007 do połowy stycznia 2010 roku.

W uroczystości wzięli udział poseł na sejm Robert Telus, I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinsp. Andrzej Łapiński, Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński,  Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Zbigniew Ziemba,  Wicestarosta Powiatu Piotrkowskiego Dariusz Magacz, wójt gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk, skarbnik gminy Rozprza Bogdan Górecki, wójtowie gmin ościennych, komendanci powiatowi na czele z komendantem miejskim mł. insp. Krzysztofem Mikułowskim, radni Gminy Rozprza, Kompania Honorowa Oddziału Prewencji Policji w Łodzi, członkowie Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 oraz mieszkańcy.

Uroczystości rozpoczęły się od złożenia meldunku I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariuszowi Augustyniakowi. Dalej głos zabrali przybyli goście oraz wójt gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk, który zwrócił się do zgromadzonych:

”Dziękuję wszystkim zaangażowanym w powstanie posterunku, a w szczególności Radnym Gminy Rozprza za wyrażenie zgody na przekazanie działki pod posterunek oraz za udzieloną dotację na zakup nowego radiowozu. Gmina Rozprza jest jedną z największych gmin w powiecie piotrkowskim, a nowopowstały posterunek zapewni wszystkim mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa oraz ułatwi kontakt z policjantami. Obecność policji na terenie naszej gminy wpłynie również znacząco na bezpieczeństwo na drodze krajowej NR 91 oraz szybkość reakcji służb. „

Poświęcenia nowo powstałego Posterunku Policji w Rozprzy oraz radiowozu dokonali kapelan łódzkiej policji Ksiądz ppor. Jacek Syjud oraz Ksiądz Prałat Wiesław Płomiński, proboszcz parafii NMP w Rozprzy.

Posterunek Policji w Rozprzy będzie bezpośrednio podlegał pod Komisariat Policji w Gorzkowicach i obecnie służbę będzie w nim pełniło 8 funkcjonariuszy.

Całkowity koszt inwestycji to 1 milion 938 tysięcy zł. Środki na jego wybudowanie w całości pochodzą z Programu Modernizacji Policji na lata 2017-2020. Gmina Rozprza przekazała działkę pod Posterunek oraz dofinansowanie w kwocie 50 tysięcy złotych do zakupu nowego radiowozu policyjnego marki KIA Sportage.