Tłumacz Migam

Strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim podsumowali 2019 rok.

W minionym 2019 roku strażacy interweniowali 2341 razy, z czego 196 interwencji to pożary na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz 530 pożary w powiecie. Miejscowych zagrożeń na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego odnotowano 564 oraz 875 w powiecie. Z kolei fałszywych alarmów w Piotrkowie było 86, a w powiecie 90.

W 2019 roku teren miasta oraz powiatu ominęły gwałtowne zjawiska atmosferyczne, natomiast utrzymujące się wysokie temperatury oraz susza sprzyjały większej liczbie pożarów. W porównaniu z rokiem 2018 na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego o 9% spadła ogólna liczba zdarzeń, natomiast na terenie powiatu liczba ta wzrosła o 12,2% co w sumie dało ogólny przyrost o 3,4% (77 zdarzeń).

Na terenie gminy Rozprza w 2019 roku wystąpiło 185 zdarzeń, z czego 75 to pożary, 102 miejscowe zagrożenia oraz odnotowano 8 fałszywych alarmów. Do 177 zdarzeń zostało zaangażowanych w sumie 256 pojazdów oraz 1601 ratowników z 15 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Rozprza, w których zrzeszonych jest 801 członków.