Tłumacz Migam

W Przedszkolu w Rozprzy odbyło się szkolenie Rady Pedagogicznej na temat: "Ewaluacja zewnętrzna".

9 grudnia 2013r. w Przedszkolu w Rozprzy odbyło się szkolenie Rady Pedagogicznej na temat: „Ewaluacja zewnętrzna”. Organizatorem doskonalenia był Instytut Kształcenia,,EKO TUR”.
W szkoleniu udział wzięła Dyrektor Przedszkola pani Zyta Ciesielska oraz wszyscy nauczyciele, gościnnie uczestniczyli nauczyciele z Przedszkola w Gorzkowicach oraz nauczyciele z Przedszkola w Kamieńsku.

1t.jpeg


Obecnie placówki edukacyjne stają w obliczu wymagań nieznanych jeszcze kilka dekad temu. Dawniej „jakość edukacji” nie wiązała się z dużymi wyzwaniami. Oznaczała: nauczyć czytać i pisać oraz żeby 10 % absolwentów zdobyło indeks na studia. Dziś placówki oświatowe muszą dostosowywać ofertę do nowych wymagań stawianych przez rynek pracy, reagować na zjawiska takie, jak globalizacja, rewolucja technologiczna, kryzys gospodarczy czy gwałtowny rozwój. Nauczyciele potrzebują wsparcia w realizacji tej szerokiej oferty. Ewaluacja zewnętrzna ma być właśnie takim narzędziem wsparcia, umożliwiającym szkołom i przedszkolom efektywny rozwój organizacyjny. Ma inspirować do wprowadzania zmian i nowatorskich rozwiązań. Ma służyć także rodzicom i uczniom 
w zdobywaniu informacji o placówkach oświatowych, ale także zachęcać ich do większego angażowania się w życie placówki, umożliwiać im realny wpływ na jej działalność.
Miła i przyjazna atmosfera udzieliła się wszystkim, dzięki czemu czas upłynął szybko i bardzo twórczo.

 

 
Galeria