Tłumacz Migam

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Niechcicach zwiedzali Centrum Nauki i Techniki EC1 oraz Planetarium w Łodzi.

W ramach zajęć pozalekcyjnych z matematyki, dwie grupy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Niechcicach 29 stycznia 2020 r. zwiedzali Centrum Nauki i Techniki EC1 oraz Planetarium w Łodzi.
Wyjazd oraz zajęcia odbyły się w ramach projektu pn. "Rozwińmy skrzydła - poprawa jakości kształcenia w gminie Rozprza".

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.