Tłumacz Migam

Spotkanie z przedstawicielami z Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Rozprzy

We wtorek 28 stycznia 2020 r. siedzibę Urzędu Gminy w Rozprzy odwiedzili przedstawiciele Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Pan Rafał Piątczak oraz Pani Karolina Falkenberg.

Na spotkaniu Gminę reprezentowali Wójt gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk,  zastępca wójta Artur Cubała, skarbnik gminy Rozprza Bogdan Górecki oraz pracownik działu gospodarki przestrzennej Daniel Dybalski.

Spotkanie miało na celu odświeżenie kontaktów oraz wymianę doświadczeń i informacji na temat współpracy z przedsiębiorcami zainteresowanymi inwestowaniem na terenie Gminy Rozprza. Podstrefa Rozprza, która jest częścią Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zajmuje teren inwestycyjny o powierzchni ponad 200 ha i objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami mpzp, możliwa jest zabudowa przemysłowa, produkcyjna, przetwórstwo, składy lub magazyny. Teren o tak dużej powierzchni stanowiący jedną całość jest unikatowy w województwie łódzkim, a także w Polsce.

Pan Rafał Piątczak przypomniał o warunkach wsparcia dla przedsiębiorców. W krótkiej prezentacji wymienił korzyści płynące z inwestowania na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a także obowiązki spoczywające na inwestorach chcących uzyskać pomoc publiczną.

Przedsiębiorcy inwestujący w Podstrefie Rozprza mogą korzystać z takiej pomocy przez okres 15 lat od otrzymania decyzji o wsparciu.

Cykl życia decyzji o wsparcie.jpeg

Po spotkaniu wszyscy udali się na teren Podstrefy Rozprza w celu omówienia jego zalet (duża, płaska  powierzchnia stanowiąca jedną całość, brak  przeszkód terenowych,  dowolna możliwość kształtowania infrastruktury i zabudowy, bezpośredni dostęp do linii 15kV i 110kV, bliskość drogi krajowej nr 91 i A1).

Prezentacja oraz materiały dotyczące terenu inwestycyjnego w Gminie Rozprza dostępne są na stronie internetowej gminy Rozprza w zakładce Gospodarka-> Dla Przedsiębiorców-> Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Link do oferty podstrefy Rozprza : https://baza.paih.gov.pl/offer/detail/10-155?offerId=3842&lang=pl

 

PDFŁSSE_Rozprza.pdf (1,68MB)