Tłumacz Migam

Trwają spotkania sprawozdawczo-programowe w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Rozprza

Trwają spotkania sprawozdawczo-programowe w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Rozprza.

Tak jak w poprzednich latach styczeń i luty to okres zebrań podsumowujących dotychczasową działalność jednostek. W minionym czasie gospodarzami spotkań były jednostki OSP Łazy Duże, OSP Rajsko Małe, OSP Straszów, OSP Wroników, OSP Cekanów, OSP Stara Wieś, OSP Longinówka, OSP Lubień, OSP Milejowiec oraz OSP Niechcice.  Zebrania odbywają się zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zarządy jednostek OSP składają sprawozdania ze swojej działalności i sprawozdania finansowe za 2019r. Przedstawiają plan działalności i plan finansowy na 2020 rok. Wszystkie w/w Zarządy OSP otrzymały absolutorium za okres sprawozdawczy. W spotkaniach strażackich uczestniczą również wójt Gminy Rozprza – Janusz Jędrzejczyk, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rozprzy, a jednocześnie zastępca wójta – Artur Cubała, radni gminy Rozprza, przedstawiciele Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim, sołtysi, mieszkańcy oraz sympatycy.