Tłumacz Migam

Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Rozprzy.

W niedzielę 8 grudnia br. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Rozprzy. Obecni byli Janusz Jędrzejczyk wójt gminy Rozprza oraz Artur Cubała prezes zarządu oddziału gminnego.

1t.jpeg

Podczas spotkania omówiono i ustalono kalendarz zebrań sprawozdawczości proponowanych w poszczególnych jednostkach. Przyjęty został plan pracy zarządu na 2014 rok, a także podsumowano wydatki na remont strażnic, zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia osobistego strażaków.

Janusz Jędrzejczyk wójt gminy omówił inwestycje prowadzone na terenie gminy w roku bieżącym i przedstawił zamierzenia na rok 2014. Po zakończeniu części oficjalnej strażacy połamali się opłatkiem i złożyli sobie życzenia.

 

 
Galeria