Tłumacz Migam

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Niechcicach zwiedzali Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie

W ramach zajęć pozalekcyjnych z przedsiębiorczości, uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Niechcicach zwiedzili Giełdę Papierów Wartościowych oraz NBP Centrum Pieniądza Im. Sławomira S. Skrzypka w Warszawie.

Wyjazd oraz zajęcia odbyły się w ramach projektu pn. "Rozwińmy skrzydła - poprawa jakości kształcenia w gminie Rozprza" .

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.