Tłumacz Migam

Utworzenie ekologicznej pracowni pn. "Gram w zielone" przy Szkole Podstawowej im. ppłk. St. Sienkiewicza w Milejowie