Tłumacz Migam

Inwestycje 2020

 • 130544711_419854652478189_26232109324042449_n.jpeg

  Budowa wodociągu w miejscowości Mierzyn zakończona

  W północnej części miejscowości Mierzyn zakończyły się prace związane z budową wodociągu na powstającym osiedlu domków jednorodzinnych. Etap I obejmował budowę sieci wodociągowej na działce nr ewid. 910/7 obręb Mierzyn o długości ok. 290 metrów (od istniejącego odcinka sieci wodociągowej do działki nr ewid. 910/ zakończonego hydrantem naziemnym). Ponadto wykonawca ma wykonać niezbędne badania, pomiary wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą. Całkowity koszt inwestycji to 36 000,00 zł.

 • 127861517_2691825364444721_4349241780823918275_o.jpeg

  Rozpoczyna się I ETAP budowy kanalizacji w Rozprzy

  Gmina Rozprzarozpoczyna kolejną inwestycję polegającą na budowę kanalizacji wraz z przyłączami w m. ROZPRZA. Roboty budowlane wykonawca rozpocznie na pierwszym odcinkiu od drogi powiatowej do oczyszczalni. Na tym odcinku zostaną również wykonane przyłącza do posesji.

  Przypominamy iż w ramach operacji w latach 2020-2021 zostanie wybudowana kanalizacja wraz z przyłączami o łącznej długości 1947,6 m.

 • 15.jpeg

  Budowa nowego dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Mierzynie zakończona

  Zadanie inwestycyjne dotyczące przebudowy i rozbudowy dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Mierzynie zostało wykonane w terminie od lipca do połowy listopada br. Roboty budowlane zrealizowała lokalna firma BUD WORK z Białocina należąca do Pana Tomasza Kabzińskiego. Wykonawca w ramach zadania dokonał rozbiórki istniejącego pokrycia, rozbiórki części kominów oraz demontaż zużytej  konstrukcji dachu. Z uwagi na planowaną adaptację poddasza na cele edukacyjne, podwyższone zostały ścianki kolankowe, wykonane wieńce żelbetowe oraz wymurowane nowe lukarny, które będą doświetlały pomieszczenia poddasza.

 • 126140801_2684331278527463_9172253920630484443_o.jpeg

  ZAKRĘCONE SERCA ❤️❤️❤️

  Nowa akcja Gminy Rozprza ma na celu przy współpracy wszystkich mieszkańców zebrać jak największą ilość plastikowych zakrętek i przekazać je wybranej osobie potrzebującej pomocy lub fundacji czy stowarzyszeniu.

  Jest to projekt wspomagający również recykling oraz umożliwia mieszkańcom w świadomy i łatwy sposób pozbycia się zbędnych nakrętek, równocześnie pomagając potrzebującym.

 • IMG_1805.jpeg

  Na terenie Gminy Rozprza trwają prace porządkowe, naprawy cząstkowe dróg orz budowa zjazdu z DK91 do ogródków działkowych w Niechcicach.

  Pracownicy interwencyjni wykonują na bieżąco prace porządkowe na terenie całej Gminy.

  W ostatnim czasie wykonane zostało:

  • - naprawa przepustu na drodze Bogumiłów – Świerczyńsko,
  • - sprzątanie liści na ulicy Sportowej w Rozprzy,
  • - sprzątanie liści, koszenie trawników oraz prace porządkowe przy Cmentarzu Wojskowym w Milejowie,
  • - sprzątanie liści oraz prace porządkowe na terenie placów gminnych,
  • - wykonanie zjazdu z DK91 do ogródków działkowych w Niechcicach,
 • 123963193_2677162265911031_7472184000127650570_o.jpeg

  Defibrylatory AED na terenie gminy Rozprza zamontowane

  Na terenie Gminy Rozprza zamontowane zostały 3 defibrylatory AED. Przenośne urządzenia pomocne przy nagłym zatrzymaniu krążenia zostały zamontowane w Niechcicach, Mierzynie oraz Rozprzy. Nagłe zatrzymanie krążenia dotyka rocznie 40 tyś Polaków, przeżywa do 5%, 75 % tych poszkodowanych można uratować wykonując resuscytację i używając defibrylatora AED.