Inwestycje 2020

 • Rozpoczęła się budowa drogi dojazdowej do pól w Gieskach.

  Inwestycja obejmie budowa nowej drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gieski na długości 1 336,89 m, w tym:

  • roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,
  • wykonanie robót ziemnych,
  • wykonanie podbudowy pod warstwy konstrukcyjne oraz wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
  • wykonanie zjazdów przez rów i pobocza,
  • wykonanie przepustów pod koroną drogi,
  • usunięcie kolizji, docieplenie wodociągu,
  • umocnienie poboczy, regulacja rowów oraz wykonanie oznakowania pionowego
 • W Gmina Rozprza oddano do użytkowania liczący prawie 5 km przebudowany odcinek drogi Mierzyn - Bazar.

  W ramach inwestycji droga:

  - została poszerzona do 6 m,

  - wylano na niej nową nawierzchnię,

  - wykonano chodniki z kostki betonowej usytuowane przy jezdni (po stronie lewej 2,312 km, po stronie prawej 2,449 km),

  - wykonano pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 1,0 m,

  - wykonano dwa perony do obsługi komunikacji zbiorowej

  - wykonano zjazdy z kostki betonowej do posesji 89 szt,

  - wykonano zjazdy bitumiczne do gruntów rolnych i dróg  67 szt.

  - została wzbogacona o ciąg pieszy na całym swoim odcinku,

  - została odwodniona,

  - zyskała oznakowanie poziome i pionowe.

 • Gmina Rozprza zakupiła kolejną partię laptopów wraz z oprogramowaniem, niezbędnych do zdalnego nauczania.

  Gmina Rozprza zakupiła kolejną partię laptopów wraz z oprogramowaniem, niezbędnych do zdalnego nauczania. Działanie to jest odpowiedzią na program, który w maju uruchomiło Ministerstwo Cyfryzacji „Zdalna Szkoła+“. Projekt umożliwił samorządom zakup komputerów lub tabletów do szkół ze środków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Program co ważne dla naszego samorządu nie przewidywał konieczności wkładu własnego ze strony samorządu. Gmina Rozprza pozyskała na ten cel 75.000,00 zł i zakupiła 28 laptopów z systemem operacyjnym, pakietem biurowym, oraz słuchawkami.

 • Gmina Rozprza podpisała dziś umowę na dotację do zakupu komputerów do zdalnej nauki dla najbardziej potrzebujących uczniów i nauczycieli.

  Gmina Rozprza podpisała dziś umowę na dotację do zakupu komputerów do zdalnej nauki dla najbardziej potrzebujących uczniów i nauczycieli. Gmina otrzyma pieniądze, za które zakupi komputery z programu rządowego „Zdalna szkoła”.
  Laptopy o jednostkowej wartości ponad 2 tys. zł trafią do 6 placówek w gminie.