Tłumacz Migam

Rozporządzenie nr 11/2019 Wojewody Łódzkiego w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików