Tłumacz Migam

Gminne spotkanie opłatkowe w Łazach Dużych

Magiczna moc wigilijnego wieczoru, pierwsza gwiazdka, choinka ozdobiona światełkami, to czas refleksji i rodzinnego ciepła. Taką atmosferę można było poczuć w sobotę 14 grudnia 2019 r. na sali OSP w Łazach Dużych dzięki Paniom z SGGR i Koła Gospodyń Wiejskich oraz strażakom z Łazów Dużych, którzy przygotowali to wyjątkowe spotkanie opłatkowe.

W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy gminy, przedstawiciele władz samorządowych: wicemarszałek województwa Łódzkiego Zbigniew Ziemba, przewodniczący Rady Powiatu Bernard Matyszewski, radny sejmiku wojewódzkiego Paweł Kowalczyk, wójt gminy Rozprza – Janusz Jędrzejczyk, przewodnicząca Rady Gminy Rozprza – Agata Bartkowska, zastępca wójta gminy Rozprza – Artur Cubała, skarbnik gminy – Bogdan Górecki, radni powiatowi, gminni oraz inni zaproszeni goście.

Wyjątkowego charakteru temu spotkaniu nadał również program artystyczny przygotowany przez dzieci ze szkoły podstawowej w Straszowie.

Po wspólnych życzeniach zebrani uczestnicy spotkania zasiedli do wigilijnego stołu.