Tłumacz Migam

Spotkanie opłatkowe harcerzy

W naszej Gminie funkcjonują trzy drużyny harcerskie: 36 Drużyna Harcerska „Jantar” im. Zygmunta Kałużnego z Rozprzy, 66 Drużyna Harcerska „Pogranicze” z Milejowa oraz 26 Drużyna Harcerska „Zefir” z Niechcic, które łącznie skupiają około 190 druhów. Głównym ich celem jest kształtowanie postaw i charakterów dzieci i młodzieży zgodnie z harcerskimi wartościami: braterstwem, przyjaźnią, patriotyzmem, wiarą oraz służbą innym.

Przed okresem Świąt Bożego Narodzenia drużyny z Niechcic zorganizowały wspólne spotkanie opłatkowe na które zaproszeni zostali również rodzice harcerzy oraz wójt gminy Rozprza – Janusz Jędrzejczyk.
W tym roku rodzice oraz harcerze z drużyn przygotowali na uroczystość potrawy wigilijne. Wspólna wigilia wśród harcerzy to już tradycja, która kultywowana jest z roku na rok.

Czuwaj!