Tłumacz Migam

Konwent Wójtów i Burmistrzów w Rozprzy

We wtorek 10 grudnia 2019 r. odbył się Konwent Wójtów i Burmistrzów z powiatu Piotrkowskiego którego współorganizatorem i gospodarzem był wójt gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk.

Program Konwentu składał się z czterech części a rozpoczął się od poruszenia kwestii skutków jakie niesie za sobą zmniejszenie subwencji ogólnej na zadania oświatowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego w roku szkolnym 2019/2020.

Kolejna część obejmowała temat współpracy samorządów z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim którą reprezentował komendant mł. bryg. Jakub Rytych.

Przedostatni punkt Konwentu dotyczył wieloletniego działania Powiatu Piotrkowskiego w sprawie kontynuacji modernizacji infrastruktury drogowej, realizowanej przy współpracy z samorządami gminnymi, w związku z aktualizacją Programu Rozwoju Sieci Dróg Powiatowych na lata 2010-2025.

Ostatni punkt Konwentu dotyczył spraw różnych, m.in. nowych stawek za odbiór odpadów komunalnych i skupu folii od rolników.

W Konwencie udział wzięli Starosta Powiatu Piotrkowskiego Piotr Wojtysiak, Wicestarosta Powiatu Piotrkowskiego Dariusz Magacz, Przewodniczący Rady Powiatu Bernard Matyszewski, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim Zbigniew Starosta oraz burmistrzowie i wójtowie.