Tłumacz Migam

Podsumowanie konkursu plastycznego „Polska i mój region 15 lat po przystąpieniu do Unii Europejskiej” w WODN w Piotrkowie Trybunalskim

Dnia 10.12.2019 r. w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Tryb. odbyło się seminarium europejskie podsumowujące konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych pt. „Polska i mój region 15 lat po przystąpieniu do UE- komiks”.

Dwoje uczniów klasy IV Justyna Reszka oraz Krzysztof Radziszewski złożyli prace plastyczne dokumentujące zmiany, które dokonały się w ich najbliższym otoczeniu po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.

Celem konkursu było przede wszystkim promowanie zagadnień związanych z edukacją europejską, podniesienie świadomości uczniów na temat znaczenia integracji Polski z UE oraz skłonienie do refleksji nad tym, jak zaobserwowane zmiany w Polsce wpłynęły na nasze życie. Jury oceniało prace pod względem: zgodności z tematyką i jej trafnym przedstawieniem, kreatywności, walorów estetycznych oraz wykorzystanych rozwiązań plastyczno-technicznych.

W tym wydarzeniu osobiście uczestniczyła uczennica kl. IV Justyna Reszka wraz z tatą oraz opiekunem p. Magdaleną Jakubik. Justyna zajęła I miejsce w kategorii 8-10 lat i otrzymała dyplom oraz piękne nagrody.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Info: SP Nowa Wieś