PGE Dystrybucja S.A. informuje o planowanych wyłączeniach