Tłumacz Migam

POSIEDZENIE ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO ZWIĄZKU OSP RP W ROZPRZY

8 grudnia 2019 r. w Gminnym Centrum Kultury w Rozprzy odbyło się spotkanie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Rozprzy. Posiedzenie otworzył Artur Cubała - prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP, a jednocześnie zastępca wójta Gminy Rozprza.

Celem spotkania było omówienie i ustalenie kalendarza zebrań sprawozdawczo-programowych w poszczególnych jednostkach. Został przedstawiony plan pracy zarządu na 2020 rok, ustalono kwotę przeznaczoną na nagrody w Turnieju Wiedzy Pożarniczej i Gminnych Zawodach sportowo- pożarniczych, a także omówiono wydatki na remont strażnic, zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia osobistego strażaków.

Po zakończeniu części oficjalnej strażacy połamali się opłatkiem i złożyli sobie życzenia w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożonarodzeniowymi.