Informacja w/s wpisu do Rejestru Bazy Danych Odpadowych