Tłumacz Migam

„Przebudowa drogi gminnej Nr 110352E – odcinek Magdalenka - Kisiele i wewnętrznej przez m. Kisiele, gmina Rozprza, powiat piotrkowski, województwo łódzkie”

Przebudowa drogi gminnej Magdalenka Kisiele tabliczka.jpeg

Przebudowa drogi gminnej Magdalenka Kisiele informacja.jpeg