Tłumacz Migam

Oficjalne przekazanie i wodowanie łodzi za nami

10 listopada 2019 r. nad zbiornikiem wodnym w Cieszanowicach odbyło się przekazanie łodzi ratunkowej przez Gminę Rozprza dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozprzy.
Łódź motorowa została zakupiona przez Gminę Rozprza ze środków pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego (15.000 zł), Gminy Rozprza (5.000 zł) oraz OSP Rozprza (19.500 zł).
Wniosek o dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego został złożony przez Gminę Rozprza.

Łódź „Posejdon” bo taką nazwę otrzymała zwodowali: wicemarszałek Województwa Łódzkiego – Zbigniew Ziemba, Zastępca komendanta PSP w Piotrkowie Tryb. - st. kpt. Jacek Jaksoń oraz wójt Janusz Jędrzejczyk. Poświęcenia dokonał proboszcz parafii Rozprza – ks. Prałat Wiesław Płomiński.

Zdaniem wójta gminy Rozprza Janusza Jędrzejczyka zakupiona łódź zwiększy bezpieczeństwo wypoczywających nad Zalewem Cieszanowickim.