Tłumacz Migam

Pamięć o nich nie zginie

Listopad to miesiąc refleksji i zadumy, czas kiedy sięgamy pamięcią do naszych zmarłych oraz wspominamy tych, którzy bohatersko walczyli za nasz kraj i ponieśli śmierć w walce o obronę granic oraz niepodległości Polski.

Pamięć tą staramy się krzewić wśród kolejnych pokoleń, dbamy o to żeby polegli żołnierze pozostali na zawsze dla nas jako żywe pomniki odwagi, siły i męstwa. Na terenie naszej gminy podczas II wojny światowej poległo wielu żołnierzy. M. in. w Niechcicach znajduje się wspólna mogiła bohaterskich Polaków walczących w tej wojnie. Lokalna społeczność przez cały rok dba o porządek na tym grobie, kupuje kwiaty, zapala znicze.

Szczególne podziękowania należą się dzieciom i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Niechcicach, ich opiekunom, harcerzom, wszystkim mieszkańcom opiekującym się tym grobem a w szczególności Pani Teresie Zielińskiej, która na bieżąco bezinteresownie angażuje się w robienie porządków czy dbałość o estetykę i czystość tej mogiły.

To bardzo ważne, że patriotyzm i pamięć jest ciągle w nas żywa!!! Chwała i cześć bohaterom walczącym za Polskę!

info: Jolanta Krupa

grób 2.jpeg