Tłumacz Migam

Państwo Dominika i Łukasz Gwiazda ze Zmożnej Woli wyróżnieni

Przebieg Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2019 na terenie województwa łódzkiego

 

Zakończona została tegoroczna edycja Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2019 na terenie województwa łódzkiego. Do tegorocznej edycji konkursu na terenie naszego województwa zgłosiło się 75 gospodarstw.

 

Uroczyste podsumowanie siedemnastej edycji konkursu na terenie województwa łódzkiego  nastąpiło 18 października w Łodzi, podczas targów Natura Food & Be Eco, gdzie odbyła się konferencja poświęcona Konkursowi Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2019. Głównymi organizatorami byli: Oddział Regionalny KRUS w Łodzi, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, Łódzki Oddział Regionalny ARiMR, Oddział Terenowy KOWR w Łodzi, Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi, Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Duszpasterstwo Rolników Archidiecezji Łódzkiej, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi i SIPMA S.A.

Patronat nad konferencją objęli Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau i Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber. Patronat medialny objęły miesięczniki: RADA i W Nowej Roli.

W spotkaniu, które prowadził Tomasz Nowicki – dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi uczestniczyło 79 osób, rolników i osób związanych ze środowiskiem wiejskim.

Wśród gości byli:

 • Michał Rzytki, dyrektor Departamentu Promocji i Jakości Żywności Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • Andrzej Górczyński, członek zarządu Województwa Łódzkiego,
 • Bogumiła Kapusta, dyrektor Wydziału Rolnictwa i Transportu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, która reprezentowała Wojewodę Łódzkiego,
 • Stanisław Anders, Przewodniczący Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników,
 • Waldemar Wojciechowski, członek Radu Ubezpieczenia Społecznego Rolników i radny sejmiku wojewódzkiego,
 • Janusz Ciesielski, dyrektor Oddziału Terenowego Krajowej Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Łodzi,
 • Dominik Hamrin, dyrektor Łódzkiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • Tomasz Kopera, dyrektor Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach,
 • Anna Bieniawska, dyrektor Biura Regionalnego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi,
 • Kazimierz Perek, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska,
 • Renata Jastrzębowska, Wojewódzki Inspektor Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
 • Jarosław Indulski, dyrektor sprzedaży i marketingu firmy SIPMA S.A.,
 • Leszek Bar, regionalny dyrektor sprzedaży Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych,
 • Grażyna Ślawska, zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi,
 • podinspektor Radosław Malanowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi,
 • młodszy brygadier Piotr Łukasik z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej,
 • Roman Wodzyński przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Łowiczu,
 • ksiądz Jarosław Leśniak, duszpasterz rolników Archidiecezji Łódzkiej,
 • Janusz Jędrzejczyk, Wójt Gminy Rozprza,
 • Janusz Kosmalski, zastępca burmistrza Uniejowa,
 • Szczepan Staszewski, emerytowany zastępca dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi.

Podczas konferencji przedstawione zostały wykłady na temat wypadkowości w rolnictwie oraz działaniach prewencyjnych instytucji i firm, które mają zapobiegać zdarzeniom wypadkowym. Tematy konferencji:

 • Kampania pt. „Nie daj się wkręcić” w województwie łódzkim – Przemysław Kraska, Oddział Regionalny KRUS w Łodzi;
 • Rola Państwowej Inspekcji Pracy w kształtowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w rolnictwie – Janusz Krupa z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi;
 • Działania firmy SIPMA na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy przy użytkowaniu maszyn rolniczych – Jarosław Indulski, dyrektor sprzedaży i marketingu firmy SIPMA S.A.;
 • Ubezpieczenia majątku gospodarstwa rolnego – Anna Bieniawska, dyrektor Biura Regionalnego TUW „TUW” w Łodzi.

Po przerwie nastąpiło wręczenie nagród i wyróżnień dla uczestników finału wojewódzkiego konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2019, nad którym honorowy patronat objął Prezydent RP Andrzej Duda.

Etap regionalny konkursu przebiegał w ramach trzech regionów: Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi oraz Placówek Terenowych KRUS w Tomaszowie Mazowieckim i w Zduńskiej Woli. W ramach każdego regionu zostały powołane komisje konkursowe, które składały się z przedstawicieli następujących instytucji: Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi, Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach oraz Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi. Komisje dokonały wizytacji gospodarstw. Komisje regionalne, po wizytacji i dokonanej ocenie gospodarstw wyłoniły po trzy najlepsze gospodarstwa rolne, które awansowały do finału wojewódzkiego.

Dziewięcioosobowa Komisja Wojewódzka powołana przez dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi składała się z przedstawicieli następujących instytucji: Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Łodzi, Łódzkiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi i Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Komisja Wojewódzka ponownie zwizytowała dziewięć najlepszych gospodarstw, sporządziła dokumentację zdjęciowa i dokonała oceny gospodarstw na „arkuszu oceny gospodarstwa”, będącego załącznikiem do regulaminu konkursu. Wyłoniła zwycięzcę etapu wojewódzkiego, który reprezentować będzie województwo łódzkie, w etapie krajowym. Komisja oceniała:

 • ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,
 • stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym: stan schodów i używanych drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych,
 • wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części maszyn, podpory i inne zabezpieczenia,
 • stan techniczny pilarek tarczowych i łańcuchowych,
 • warunki obsługi i bytowania zwierząt,
 • stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej i odzieży roboczej,
 • wyposażenie w sprzęt p. poż.

Oprócz wyżej wymienionych, Komisja poddała ocenie także dodatkowe elementy oceny gospodarstwa, takie jak: wydzielenie miejsc do zabawy dzieci i wypoczynku dorosłych, estetykę gospodarstwa, udogodnienia zwiększające bezpieczeństwo i higienę pracy wykonane przez właściciela gospodarstwa, posiadanie atestowanych drabin a w przypadku zatrudniana pracowników w gospodarstwie, ocenie podlegała również jakość wykonywanej oceny ryzyka wypadkowego na stanowiskach pracy.

Podczas ogłaszania wyników uczestnicy konferencji zapoznali się z dokumentacją zdjęciową każdego z nagrodzonych gospodarstw.

Laureaci i wyróżnieni otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez współorganizatorów konkursu, członków Wojewódzkiej Komisji do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie indywidualnym: Oddział Regionalny KRUS w Łodzi, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, Oddział Terenowy KOWR w Łodzi, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, Łódzki Oddział Regionalny ARiMR, Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Izbę Rolnicza Województwa Łódzkiego i Duszpasterstwo Rolników Archidiecezji Łódzkiej. Nagrodę dla państwa Gwiazdów ze Zmożnej Woli ufundował również Wójt Gminy Rozprza, a dla państwa Jońskich z Wieścic – Burmistrz Uniejowa.

Nadmienić należy, że tegoroczni laureaci etapu wojewódzkiego, państwo Anna i Mariusz Chrzanowscy zostali również zwycięzcami na poziomie centralnym. Gospodarstwo sadowników z Nowego Chodnowa uznane zostało najbezpieczniejszym w kraju. Nagrodę główną w postaci ciągnika Zetor państwo Chrzanowscy otrzymali 20 września, podczas uroczystej gali w Bednarach. Symboliczny kluczyk do ciągnika wręczyli minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski i Prezes KRUS dr Aleksandra Hadzik.

info: Przemysław Kraska, Oddział Regionalny KRUS w Łodzi

_DSC7482.jpeg

_DSC7422.jpeg