Tłumacz Migam

„Gajówka Pilica” – wycieczka ekologiczna dla Zwycięzców Rodzinnej Zbiórki Makulatury – za nami

W minioną sobotę – 5 października 2019 r. Zwycięzcy tegorocznej rodzinnej zbiórki makulatury pod hasłem „Nie spalaj, segreguj, zgnieć i wyrzuć”, przeprowadzonej w ramach realizacji IV Rozprzańskiego Rajdu Ekologicznego pn. „Jeździmy, ale nie dymimy” wzięli udział w wycieczce ekologicznej do miejsca: „Gajówka Pilica”.

Warto podkreślić, iż tegoroczna zbiórka makulatury, odbywająca się po raz czwarty z rzędu, cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Udział w niej wzięło ponad 100 osób z terenu gminy Rozprza i powiatu piotrkowskiego, w wyniku której zebrano ponad 3,5 t makulatury.

Wszystkim zaangażowanym Mieszkańcom, serdecznie dziękujemy za udział i gratulujemy Zwycięzcom!

Rodziny, które przekazały największą ilość makulatury uczestniczyły w wycieczce ekologicznej połączonej z warsztatami edukacyjnymi z zakresu kształtowania właściwych postaw proekologicznych i ścieżką edukacji ekologicznej.

Wycieczka odbyła się do gospodarstwa – „Gajówka Pilica” – położonego na Obszarze Natura 2000 w miejscowości Łęg Ręczyński (gmina Ręczno).

Grupa 50. osobowa wyruszyła w sobotni ranek z parkingu przy Urzędzie Gminy w Rozprzy pod pieczą Anny Toma – pracownika Urzędu, która w imieniu wójta gminy Rozprza powitała wszystkich uczestników, a także przypomniała, że zadanie  pn. „Jeździmy, ale nie dymimy” – IV Rozprzański Rajd Ekologiczny  zostało dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

Na miejscu wszystkich uczestników wycieczki ciepło powitał gospodarz i leśnik za razem – Robert Kalicki, który w dalszej części wizyty przeprowadził bardzo ciekawe warsztaty stacjonarne, po których wszyscy uczestnicy przeszli ścieżkę edukacji ekologicznej, której także przewodniczył Robert Kalicki.

Problematyka warsztatów oraz ścieżki edukacji ekologicznej dotyczyła w szczególności zanieczyszczeń powietrza oraz ich szkodliwego wpływu na zdrowie ludzi, a także racjonalizacji gospodarki odpadami i zapobiegania ich powstawaniu, właściwego dbania o jakość powietrza i znaczenia powietrza, kształtowania właściwych postaw proekologicznych, czyli działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego, ponadto rozpoznawania gatunków drzew liściastych i iglastych, ich roli w produkcji tlenu, przybliżeniu gatunków pyłochwytnych roślin leśnych i szeroko rozumianej ochrony środowiska.

Przekazane treści były bardzo interesujące i przydatne, a przekaz był poparty licznymi przykładami „z życia”, wykorzystano także liczne tablice dydaktyczne.

Każdy z uczestników, w ramach realizowanego projektu, otrzymał teczkę papierową z notesem, karteczkami i długopisem oraz drewniane kredki.

Dodatkową atrakcją była możliwość jazdy konnej, przy czym szczególna uwaga została zwrócona na zalety płynące z uprawiania tej dyscypliny oraz „Dlaczego warto zamienić 4koła na 4 kopyta”?

Spontanicznie zorganizowany został konkurs „przeciągania liny” – tu zwycięzcami były dzieci – gratulujemy!

Ponadto każdy uczestnik wyjazdu mógł spróbować lokalnych przysmaków, ogrzać się przy ognisku a także dać wyraz zapędom artystycznym. Także spontanicznie zrodził się pomysł narysowania dowolnej pracy związanej z tematyką odbywanej wycieki ekologicznej. Pomysł okazał się być strzałem w „10” - rysowali i dorośli i dzieci. Powstały prace przedstawiające głównie piękno przyrody; ponadto napisane zostały dwa wiersze o tematyce ekologicznej!

Patronat Honorowy nad zadaniem pn.:  „Jeździmy, ale nie dymimy” – IV Rozprzański Rajd Ekologiczny objęli: Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Starosta Powiatu Piotrkowskiego Piotr Wojtysiak i Nadleśnictwo Piotrków.