Tłumacz Migam

Fontanna Rozprzańska oficjalnie otwarta.

loga.jpeg

Operacja pn. „ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rynku Piastowskim w Rozprzy” realizowana w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” typ operacji „Kształtowanie przestrzeni publicznej” objętego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Celem opcji jest kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę fontanny wraz z zagospodarowaniem placu przy fontannie oraz elementami małej architektury w Rynku Piastowskim w Rozprzy co wpłynie na poprawę atrakcyjności Rozprzy wśród mieszkańców, turystów i inwestorów.

Kwota dofinansowania jaką Gmina Rozprza otrzymała to 175 671,00 zł.

 

W minioną niedzielę, 6 października 2019 nastąpiło uroczyste otwarcie fontanny w Rynku Piastowskim w Rozprzy.

Uroczystość rozpoczęła się zaraz po mszy Świętej o godzinie 11.00. Przybyłych mieszkańców oraz gości powitał wójt gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk przybliżając historię starej fontanny.

Po przemowie nastąpiło przecięcie wstęgi i otwarcie fontanny, po którym głos zabrał poseł Grzegorz Lorek oraz wicemarszałek województwa Łódzkiego Zbigniew Ziemba. Inwestycja została również poświęcona przez księdza prałata Wiesława Płomińskiego, proboszcza Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Matki Życia w Rozprzy, honorowego obywatela Gminy Rozprza.

Swoją obecnością wydarzenie uświetniły panie ze Stowarzyszenia Gospodyń Gminy Rozprza, które to przygotowały ciepły posiłek oraz występ artystyczny.

Innowacyjnością w projekcie jest montaż nowoczesnej ławki wyposażonej w panele fotowoltaiczne dzięki którym mieszkańcy będą mogli podczas wypoczynku lub w oczekiwaniu na autobus doładować telefon czy też inne urządzenie.

Za obecność na uroczystości dziękujemy panu posłowi Grzegorzowi Lorkowi, panu Zbigniewowi Ziembie – wicemarszałkowi województwa Łódzkiego, panu Bernardowi Matyszewskiemu – przewodniczącemu Rady Powiatu, pani Agacie Bartkowskiej – przewodniczącej Rady Gminy wraz z radnymi, księdzu prałatowi Wiesławowi Płomińskiemu – honorowemu obywatelowi gminy Rozprza, pani Aleksandrze Stępień – Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków, panu Adamowi Próbie wraz z małżonką – wykonawcy zadania, pani Annie Kasprzyk, inspektorowi branży sanitarnej, pani Jolancie Balcer – Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, pani Marzenie Kacperczyk – kierownikowi referatu infrastruktury i rozwoju gminy, pani Krystynie Famulskiej – sołtysowi sołectwa Rozprza, przewodniczącej Stowarzyszenia Gospodyń Gminy Rozprza pani Elżbiecie Piątek wraz z członkiniami oraz wszystkim mieszkańcom oraz przybyłym gościom.